​درباره گروه مهندسی ذوب پلاس+

سال 1383 گروه مهندسی ذوب پلاس راه اندازی شد و یک واحد کوچک تولیدی بود که اهداف اولیه و مشخص و بلند مدتی در صنعت داشت.
در سال هایی که گذشت گروه مهندسی ذوب پلاس زیر ساخت های خود را توسعه داد تا بهترین کیفیت ممکن را ارائه دهد
بعد از چندین سال فعالیت و تلاش، تجربیات ارزنه ای بدست آوردیم که جزو اصلی ترین دارائی های ما در ذوب پلاس بشمار میرود.
روند رشد و پیشرفت گروه مهندسی ذوب پلاس همچنان ادامه دارد و همواره توسعه کمی و کیفی محصولات، زیرساخت ها و خطوط تولید و توانمندی ها را با اتکا به تمامی پرنسل سخت کوش و دلسوز ذوب پلاس در دستور کار داریم...